БългарскиРусскийEnglish
Екип

Екипът ни се състои от:

 

Иван Хаджииванов - Частен съдебен изпълнител

 

 

Иван Хаджииванов – частен съдебен изпълнител

Роден през 1957г. Основно и средно образование получава в гр.Русе.

От 1976г до 1978г служи в Българската Армия.

От 1978г до 1983г студент по корабостроене.

От 1983г до 1986г работи като сътрудник в ИКХ-БАН гр.Варна.

От 1986г до 1989г научен сътрудник, ръководител направление в НИИ-Русе.

От 1988г до 1991г докторант в поделение 22810 на Българската Армия, София

От 1991г до 2000г съдебен заседател в РРС.

От 1993г до 1999г студент по право.

От 1995г до 2001г общински съветник в русенския Общински Съвет, член на комисията по право и зам. п-л на ОбС.

От 2002г до 2006г главен юрист на Община Русе - държавен служител.

От 2006г до сега - частен съдебен изпълнител, втори мандат член на съвета на КЧСИ.

До 2013г има 35 години трудов стаж.

Горд представител на старата русенска фамилия Хаджииванови, внук на известния в близкото минало русенски адвокат Иван Петров Хаджииванов.

 

 

Христофор Кандур - помощник частен съдебен изпълнител

Роден през 1975 година в гр. Кишинев, реп. Молдова.

Завършва висшето си образование в РУ „Ангел Кънчев” през 1999 г., юридически факултет, по специалност – право. В периода 2005 г. – 2006 г. работи на длъжност юрисконсулт към Община Русе. Основно направление в работата в качеството на юрисконсулт – Принудително събиране на задълженията към Община Русе. През октомври 2006 г. започва работа на длъжност юрисконсулт в кантората на Частен съдебен изпълнител Иван Хаджииванов.

През 2010 г. е назначен на длъжност помощник - частен съдебен изпълнител в кантората на Частен съдебен изпълнител Иван Хаджииванов.

Свободно владее руски език.

Интереси в професионален план: реално обезпечение в областта на търговското право, принудително изпълнение на междуфирмени задължения.

 

 

Иво Петров - помощник частен съдебен изпълнител

Роден на 27.07.1977г. в град Русе. Завършва средно образование през 1996г. в МГ„Баба Тонка” - гр.Русе.

Завършва висше образование в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Работи като държавен служител в продължение на 12 години.

От 02.05.2010г. работи  като помощник - частен съдебен изпълнител в кантората на Частен съдебен изпълнител Иван Хаджииванов.

 

 

Светослав Колев - помощник частен съдебен изпълнител

Роден на 17.05.1979г. в град Русе. Завършва основно образование през 1993г. в ОУ "Олимпи Панов" - гр.Русе, средно образование през 1998г. в „Техникум по механотехника”- гр.Русе, специалност “Автомобили и кари”. Завършва висше образование през 2004г. в Русенски университет "Ангел Кънчев",  Юридически факултет, специалност „Право”.

След завършване на висшето образование и задължителния стаж по специалността отбива военна служба за периода 02.07.2004г.-02.01.2005г.

Работи като „Младши адвокат” при АК-гр.Русе за периода 18.08.2005-15.08.2007г.; „Дознател” в ОД ”Полиция” - Русе за периода 16.08.2007-02.07.2008г. и „Юрисконсулт” в „СИГМА”ООД - гр.Русе от 01.08.2008г. до 31.09.2008г.

От 02.05.2010г. работи като помощник - частен съдебен изпълнител в кантората на Частен съдебен изпълнител Иван Хаджииванов.

 

Останалата част от eкипа на кантората са висококвалифицирани юристи и специалисти.

 

 


© 2010 Частен Съдебен Изпълнител Иван Хаджииванов
variteco